Tel. : +48 608 033 745

 

 REGULAMIN KURSÓW, WARSZTATÓW

 

Organizatorem kursów/warsztatów jest Gretaflowers Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Borówcu przy ul. Skwer brzozowy 9, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1. Kursy, warsztaty odbywają się w siedzibie Gretaflowers, ul. Skwer brzozowy 9, 62-023 Borówiec. Jeśli kurs/warsztaty jest prowadzony w innym miejscu niż siedziba firmy adres publikowany jest na publikowane są na stronie www, oraz profilu Gretaflowers na portalu facebook.com.

2. Terminy kursów/warsztatów publikowane są na stronie www, oraz profilu Gretaflowers na portalu facebook.com

3. Uczestnik deklarując chęć uczestnictwa w kursie/warsztacie akceptuje postanowienia niniejszego regulamin.

4. W celu dokonania rezerwacji miejsca na kursie/warsztacie należy wysłać zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, datę i nazwę kursu/warsztatu, korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.gretaflowers.pl lub mailem na adres: greta@gretaflowers.pl lub biuro@gretaflowers.pl  lub zgłosić swój udział telefonicznie pod numerem 608 033 745.

5.   Rezerwacja miejsca na Kursie jest ważna 7 dni.

6. W tym czasie należy dokonać opłaty wpisowej za kurs/warsztat w wysokości 200 zł przelewem na rachunek bankowy Organizatora (wpisując w tytule przelewu nazwisko Uczestnika i termin zajęć). Numer konta oraz dane do przelewu są dostępne na stronie www.gretaflowers.pl w zakładce kontakt.

7. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu rozpoczęcia kursu/warsztatu w placówce Gretaflowers lub innym miejscu gdzie odbywa się szkolenie.

8.   Brak opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

9.  W kursach/warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko za pisemną zgodą rodzica.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu/warsztatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń.

11.  Uczestnik godzi się na publikację przez Organizatora zdjęć z kursu/warsztatu na stronie www, oraz profilu Gretaflowers na portalu facebook.com i pinterest.

12. Uczestnik publikując zdjęcia prac swoich, cudzych lub wspólnych z kursu/warsztatów, zobowiązuje się podpisać że były wykonane na zajęciach w Gretaflowers.

13. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs/warsztat w przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w kursie/warsztacie, jeśli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia szkolenia.

14. W przypadku rezygnacji Uczestnika wcześniej niż 14 dni, istnieje możliwość przepisania opłaty na inny termin kursu/warsztatu.

15. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników, która liczy 4 osoby. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania i ma prawo odstąpić od umowy, uzyskując zwrot wpłaty lub zarezerwować inny termin kursu/warsztatu.

16.  Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w przeciągu 7 dni od daty rezygnacji z kursu/warsztatu.

17.  Nieobecność na kursie/warsztacie wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.

18. Cena kursu/warsztatu obejmuje wszystkie podstawowe narzędzia wykorzystywane przez Uczestnika podczas zajęć, materiał florystyczny oraz materiały techniczne.

Partnerzy / Polecamy

Newsletter

Subskrybuj nasz Newsletter i bądź na bieżaco z najatrakcyjnieszymi ofertami.