Tel. : +48 608 033 745

 

REGULAMIN KURSÓW, WARSZTATÓW

 

Organizatorem kursów/warsztatów jest Gretaflowers Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Borówcu przy ul. Skwer brzozowy 9, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1. Kursy, warsztaty odbywają się w siedzibie Gretaflowers, ul. Skwer brzozowy 9, 62-023 Borówiec. Jeśli kurs/warsztaty jest prowadzony w innym miejscu niż siedziba firmy adres publikowany na portalu facebook.com. Kursanci sa informowani o tym fakcie również drogą smsową.

2. Terminy kursów/warsztatów publikowane są na stronie www, oraz profilu Gretaflowers na portalu facebook.com w opisie konkretnego wydarzenia.

3. Uczestnik deklarując chęć uczestnictwa w kursie/warsztacie akceptuje postanowienia niniejszego regulamin.

4. W celu dokonania rezerwacji miejsca na kursie/warsztacie należy wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod przyciskiem „zapisz się” na stronie www.gretaflowers.pl. Zgłoszenia tylko w tej formie kwalifikują do uczestnictwa w warsztatach.

5. Rezerwacja miejsca na Kursie jest ważna 7 dni.

6. W tym czasie należy dokonać opłaty wpisowej za kurs/warsztat w wysokości 200 zł przelewem na rachunek bankowy Organizatora (wpisując w tytule przelewu nazwisko Uczestnika i termin zajęć). Numer konta oraz dane do przelewu są dostępne na stronie www.gretaflowers.pl w zakładce kontakt.

7. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu rozpoczęcia kursu/warsztatu w placówce Gretaflowers lub innym miejscu gdzie odbywa się szkolenie.

8.   Brak opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

9.  W kursach/warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko za pisemną zgodą rodzica.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu/warsztatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń.

11.  Uczestnik godzi się na publikację przez Organizatora zdjęć z kursu/warsztatu na stronie www, oraz profilu Gretaflowers na portalu Facebook.com, Instagram i Pinterest.

12. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć prac wykonanych na szkoleniu do wszelkich działań promocyjnych i marketingowych naszej szkoły.

13. Uczestnik dostaje do dyspozycji zdjęcia wykonane podczas zajęć, jednakże publikując sfotografowane prace swoje, cudze lub wspólne z kursu/warsztatów, zobowiązuje się do zamieszczenia informacji, iż  wykonane zostały one na zajęciach w Gretaflowers.

14. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs/warsztat w przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w kursie/warsztacie, jeśli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia szkolenia.

15. W przypadku rezygnacji Uczestnika wcześniej niż 7 dni, istnieje możliwość przepisania opłaty na inny termin kursu/warsztatu.

16. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatów, na dwa dni przed rozpoczęciem kursu, z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników, która liczy 4 osoby. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania i ma prawo odstąpić od umowy, uzyskując zwrot wpłaty lub zarezerwować inny termin kursu/warsztatu.

17.  Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w przeciągu 7 dni od daty rezygnacji z kursu/warsztatu.

18.  Nieobecność na kursie/warsztacie wiąże się z utratą dokonanej wpłaty. Uczestnik zobowiązuje się do odpowiedzi na sms wysłany na podany w formularzu numer telefonu, w celu potwierdzenia uczestnictwa. W przypadku nie potwierdzenia obecności organizator ma prawo przekazać zarezerwowane wcześniej miejsce innemu uczestnikowi, który spełni opisane wymagania.

19. Cena kursu/warsztatu obejmuje wszystkie podstawowe narzędzia wykorzystywane przez Uczestnika podczas zajęć, materiał florystyczny oraz materiały techniczne.

20. Uczestnik chcący otrzymać fakturę za odbyte warsztaty, ma obowiązek zaznaczenia tej opcji w formularzu zgłoszeniowym.

21. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów jest Gretaflowers Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Borówcu przy ul. Skwer brzozowy 9.

Dane osobowe uczestnika to dane podane w formularzu zgłoszeniowym. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające firmę Gretaflowers Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Borówcu przy ul. Skwer brzozowy 9.

Dane osobowe są przechowywane w celu przekazywania informacji marketingowych i kontaktu w celach informacyjnych dotyczących warsztatów.

Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody uczestnika, który przez cały czas ma prawo dostępu do nich i dokonywania niezbędnych zmian.

 

Borówiec, 3.02.2020 r.

Partnerzy / Polecamy

Newsletter

Subskrybuj nasz Newsletter i bądź na bieżaco z najatrakcyjnieszymi ofertami.