Tel. : +48 608 033 745

Borówiec, 01.01.2018r.

 

REGULAMIN SZKOLEŃ

 

Organizatorem szkolenia jest Gretaflowers Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Borówcu przy ul. Skwer brzozowy 9, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1. Szkolenia odbywają się w siedzibie Gretaflowers, ul. Skwer brzozowy 9, 62-023 Borówiec. Jeśli kurs/warsztaty jest prowadzony w innym miejscu niż siedziba firmy adres publikowany jest na publikowane są na stronie www, oraz profilu Gretaflowers na portalu facebook.com.

2. Terminy kursów/warsztatów publikowane są na stronie www, oraz profilu Gretaflowers na portalu facebook.com

3. Uczestnik deklarując chęć uczestnictwa w kursie/warsztacie akceptuje postanowienia niniejszego regulamin.

4. W celu dokonania rezerwacji miejsca na kursie/warsztacie należy wysłać zgłoszenie zawierające korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie www.gretaflowers.pl.

5.   Rezerwacja miejsca na szkolenie jest ważna 14 dni.

6. W tym czasie należy dokonać opłaty wpisowej za szkolenie w wysokości 1290 zł na florystę i 1390 zł na poziom mistrzowski, przelewem na rachunek bankowy Organizatora (wpisując w tytule przelewu nazwisko Uczestnika i termin zajęć). Numer konta oraz dane do przelewu są dostępne na stronie www.gretaflowers.pl w zakładce kontakt.

7. Brak opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

8. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty wpisowej za szkolenie w przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu, jeśli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia szkolenia.

9. Należność za każdy zjazd należy uiścić przelewem, najpóźniej 2 tygodnie przed kolejnym zjazdem.

10. Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w przeciągu 7 dni od daty rezygnacji z szkolenia.

11. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania i ma prawo odstąpić od umowy, uzyskując zwrot wpłaty lub zarezerwować inny termin szkolenia.

12. Nieobecność na kursie/warsztacie wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.

13. Terminy podane według harmonogramu zjazdów są orientacyjne, Organizator  pozostawia sobie możliwość do zmiany terminu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach najpóźniej 1 miesiąc przed planowanym zjazdem.

14. W przypadku rezygnacji uczestnika z nauki w trakcie trwania szkolenia, uczestnik zobowiązany jest do zapłaty jeszcze za jeden zjazd czyli opłatę w wysokości 1290 zł na florystę i 1390 zł na poziom mistrzowski.

15. Cena szkolenia obejmuje wszystkie podstawowe narzędzia wykorzystywane przez Uczestnika podczas zajęć, materiał florystyczny oraz materiały techniczne. Natomiast nie obejmuje opłaty za egzamin przed Izbą Rzemieślniczą.

16. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

17. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy w każdym momencie maję dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gretaflowers Katarzyna Szymkowiak, NIP XXXXXXXXXX w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania."

18. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu/warsztatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń.

19.  Uczestnik godzi się na publikację przez Organizatora zdjęć ze szkolenia na stronie www, oraz profilu Gretaflowers na portalu facebook.com, instagram i pinterest.

20. Uczestnik publikując zdjęcia prac swoich, cudzych lub wspólnych z kursu/warsztatów, zobowiązuje się podpisać że były wykonane na zajęciach w Gretaflowers.

21. Uczestnicy dostają do dyspozycji zdjęcia wykonane na szkoleniu w postaci linku dostępu pliku na dysku wirtualnym dropbox.

22. Uczestnicy szkolenia będą mieć zadawane zadania i prace domowe – obowiązkowe, na zaliczenie.

23. Uczestnicy będą odbywać praktyki zawodowe w zaprzyjaźnionych kwiaciarniach. Na stopniu florysta – 2 tygodnie a na poziomie mistrza – 1 tydzień.

 

Partnerzy / Polecamy

Newsletter

Subskrybuj nasz Newsletter i bądź na bieżaco z najatrakcyjnieszymi ofertami.