Regulamin kursów i warsztatów

 

Organizatorem kursów florystycznych jest Gretaflowers Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Borówcu przy ul. Skwer brzozowy 9, czyli Autorska Szkoła Florystyczna Gretaflowers prowadzona przez Mistrzynię Florystki, Katarzynę Gretę Grondkowską i jej zespół.

 1. Nasze kursy florystyczne odbywają się w Borówcu, ul. Skwer Brzozowy 9. Jeśli kurs jest prowadzony w innym miejscu niż siedziba firmy, adres publikowany na profilu facebook i stronie internetowej w opisie konkretnego kursu. Uczniowie są informowani o tym fakcie również drogą smsową.
 2. Terminy kursów publikowane są na stronie www, oraz profilu Gretaflowers na portalu facebook w opisie konkretnego wydarzenia.
 3. Uczestnik deklarując chęć uczestnictwa w kursie akceptuje postanowienia niniejszego regulamin.
 4. W celu dokonania rezerwacji miejsca na kursie florystycznym należy wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod przyciskiem „zapisz się” na stronie www.gretaflowers.pl. Zgłoszenia tylko w tej formie kwalifikują do uczestnictwa w warsztatach.
 5. Rezerwacja miejsca na Kursie jest ważna 5 dni.
 6. W tym czasie należy dokonać opłaty wpisowej za wybrany kurs w wysokości 400 zł za pomocą Payu lub BLIK dostępnym przy wypełnianiu formularza. Numer konta oraz dane do przelewu są dostępne na stronie www.gretaflowers.pl w zakładce kontakt.
 7. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu rozpoczęcia kursu/warsztatu w placówce Gretaflowers lub innym miejscu gdzie odbywa się szkolenie.
 8.  Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje ANULOWANIEM rezerwacji. 
 9. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs/warsztat w przypadku rezygnacji uczestnika, jeśli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 5 dni od planowanej daty rozpoczęcia szkolenia. 
 10.  Nieobecność na kursie florystycznym wiąże się z utratą dokonanej wpłaty bez możliwości jej transferu na inny kurs.Uczestnik zobowiązuje się do odpowiedzi na sms wysłany na podany w formularzu numer telefonu, w celu potwierdzenia uczestnictwa. W przypadku nie potwierdzenia obecności organizator ma prawo przekazać zarezerwowane wcześniej miejsce innemu uczestnikowi, który spełni opisane wymagania.
 11. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatów, na dwa dni przed rozpoczęciem kursu, z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników, która liczy 4 osoby. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania i ma prawo odstąpić od umowy, uzyskując zwrot wpłaty lub zarezerwować inny termin kursu/warsztatu.
 12.  Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w przeciągu 7 dni od daty rezygnacji z kursu/warsztatu.
 13. W kursach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko za pisemną zgodą rodzica.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu/warsztatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń.
 15. Uczestnik godzi się na publikację przez Organizatora zdjęć z kursu/warsztatu na stronie www, oraz profilu Gretaflowers na portalu Facebook.com, Instagram i Pinterest.
 16. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć prac wykonanych na szkoleniu do wszelkich działań promocyjnych i marketingowych naszej szkoły.
 17. Uczestnik dostaje do dyspozycji zdjęcia wykonane podczas zajęć, jednakże publikując sfotografowane prace swoje, cudze lub wspólne z kursu/warsztatów, zobowiązuje się do zamieszczenia informacji, iż  wykonane zostały one na zajęciach w Gretaflowers.
 18. Cena kursu obejmuje wszystkie podstawowe narzędzia wykorzystywane przez Uczestnika podczas zajęć, materiał: florystyczny i techniczny, bogatą wiedzę naszej Mistrzyni Florystki oraz oprawę fotograficzną.
 19. Uczestnik chcący otrzymać fakturę za odbyte warsztaty, ma obowiązek zaznaczenia tej opcji w formularzu zgłoszeniowym.
 20. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów jest Gretaflowers Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Borówcu przy ul. Skwer brzozowy 9.

Dane osobowe uczestnika to dane podane w formularzu zgłoszeniowym. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające firmę Gretaflowers Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Borówcu przy ul. Skwer brzozowy 9.

Dane osobowe są przechowywane w celu przekazywania informacji marketingowych i kontaktu w celach informacyjnych dotyczących warsztatów.

Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody uczestnika, który przez cały czas ma prawo dostępu do nich i dokonywania niezbędnych zmian.