Regulamin kursów i warsztatów

Organizatorem kursów/warsztatów jest Gretaflowers Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Borówcu przy ul. Skwer brzozowy 9, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1. Kursy, warsztaty odbywają się w siedzibie Gretaflowers, ul. Skwer brzozowy 9, 62-023 Borówiec. Jeśli kurs/warsztaty jest prowadzony w innym miejscu niż siedziba firmy adres publikowany na portalu facebook.com. Kursanci są informowani o tym fakcie również drogą smsową.

2. Terminy kursów/warsztatów publikowane są na stronie www, oraz profilu Gretaflowers na portalu facebook.com w opisie konkretnego wydarzenia.

3. Uczestnik deklarując chęć uczestnictwa w kursie/warsztacie akceptuje postanowienia niniejszego regulamin.

4. W celu dokonania rezerwacji miejsca na kursie/warsztacie należy wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod przyciskiem „zapisz się” na stronie www.gretaflowers.pl. Zgłoszenia tylko w tej formie kwalifikują do uczestnictwa w warsztatach.

5. Rezerwacja miejsca na Kursie jest ważna 5 dni.

6. W tym czasie należy dokonać opłaty wpisowej za kurs/warsztat w wysokości 400 zł za pomocą Payu lub BLIK dostępnym przy wypełnianiu formularza. Numer konta oraz dane do przelewu są dostępne na stronie www.gretaflowers.pl w zakładce kontakt.

7. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu rozpoczęcia kursu/warsztatu w placówce Gretaflowers lub innym miejscu gdzie odbywa się szkolenie.

8.   Brak opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje ANULOWANIEM rezerwacji.

9. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs/warsztat w przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w kursie/warsztacie, jeśli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 5 dni od planowanej daty rozpoczęcia szkolenia.

10.  Nieobecność na kursie/warsztacie wiąże się z utratą dokonanej wpłaty bez możliwości jej transferu na inny kurs. Uczestnik zobowiązuje się do odpowiedzi na sms wysłany na podany w formularzu numer telefonu, w celu potwierdzenia uczestnictwa. W przypadku nie potwierdzenia obecności organizator ma prawo przekazać zarezerwowane wcześniej miejsce innemu uczestnikowi, który spełni opisane wymagania.

11. W kursach/warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko za pisemną zgodą rodzica.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu/warsztatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń.

13. Uczestnik godzi się na publikację przez Organizatora zdjęć z kursu/warsztatu na stronie www, oraz profilu Gretaflowers na portalu Facebook.com, Instagram i Pinterest.

14. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć prac wykonanych na szkoleniu do wszelkich działań promocyjnych i marketingowych naszej szkoły.

15. Uczestnik dostaje do dyspozycji zdjęcia wykonane podczas zajęć, jednakże publikując sfotografowane prace swoje, cudze lub wspólne z kursu/warsztatów, zobowiązuje się do zamieszczenia informacji, iż  wykonane zostały one na zajęciach w Gretaflowers.

16. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatów, na dwa dni przed rozpoczęciem kursu, z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników, która liczy 4 osoby. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania i ma prawo odstąpić od umowy, uzyskując zwrot wpłaty lub zarezerwować inny termin kursu/warsztatu.

17.  Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w przeciągu 7 dni od daty rezygnacji z kursu/warsztatu.

18. Cena kursu/warsztatu obejmuje wszystkie podstawowe narzędzia wykorzystywane przez Uczestnika podczas zajęć, materiał florystyczny oraz materiały techniczne oraz oprawę fotograficzną.

19. Uczestnik chcący otrzymać fakturę za odbyte warsztaty, ma obowiązek zaznaczenia tej opcji w formularzu zgłoszeniowym.

20. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów jest Gretaflowers Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Borówcu przy ul. Skwer brzozowy 9.

Dane osobowe uczestnika to dane podane w formularzu zgłoszeniowym. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające firmę Gretaflowers Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Borówcu przy ul. Skwer brzozowy 9.

Dane osobowe są przechowywane w celu przekazywania informacji marketingowych i kontaktu w celach informacyjnych dotyczących warsztatów.

Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody uczestnika, który przez cały czas ma prawo dostępu do nich i dokonywania niezbędnych zmian.