HOLIFLORYSTYKA

 

HOLIFLORYSTYKA – termin stworzony przez Gretę Mistrzynię Florystyki. To połączenie w jedną wizję, stan, program pojęć „holistyki” i „florystyki”.

Holistyka – pogląd głoszący, że zjawiska tworzą układy całościowe, teoria zakładająca, że świat stanowi całość, nie dającą się sprowadzić do sumy części.

 

Florystyka – wszystko, co wiąże się z kwiatami, ich badaniem, a także sztuką układania i komponowania, dziedzina sztuki wykorzystującą w swojej twórczości kwiaty.

 

Holiflorystyka to filozofia wydobywająca piękno i mistycyzm kwiatów, za pomocą pełnej palety środków i narzędzi. Stan, który oddziałuje na wszystkie elementy i wpływa na wszystkie dziedziny funkcjonowania florysty, łączy duchowe i pragmatyczne elementy, które jako całość tworzą w pełni satysfakcjonujący efekt.

 

Holiflorystyka wie, że, aby osiągnąć pełnię możliwości, konieczna jest równowaga i harmonia na wszystkich polach działania.

Znajomość holiflorystyki pozwala wydobyć piękno kwiatów i roślin, za pomocą różnorodnych, wzajemnie uzupełniających się środków wyrazu i narzędzi.

Holiflorystyka nie określa, który jej element jest najważniejszy. Wszystkie elementy składające się na zjawisko są niezbędne do uzyskania pełni satysfakcjonującego efektu działania florysty.

 

 

Na pojęcie Holiflorystyki składa się 10 elementów :

 

🌱 Zmysły – narzędzie do szukania inspiracji. Zmysły pozwalają na dobór składowych tworzonej kompozycji. Dzięki zmysłom możemy obserwować, dotykać, poznać zapach, smak i dźwięk rzeczywistości, w której żyjemy, którą układamy w bukiet wydarzeń.

🌱 Praca – działanie, rzetelność, zdyscyplinowanie i konsekwencja.Największy talent, rozbudowana zmysłowość, najlepsza intuicja same w sobie nie wykreują niczego, bez konsekwentnej pracy.

🌱 Intuicja – element, którego nie możemy zmierzyć, ale musimy mu zaufać. Dar nieodzowny zarówno w tworzeniu kompozycji florystycznych, jak i w podejmowaniu decyzji, wyborze ścieżki rozwoju zawodowego i drogi życiowej.

🌱 Idea – myśl, cel, wizja z jaką tworzysz swoje dzieło. W idei zawarta jest odpowiedź „po co?” tworzysz kompozycję, dzieło. Idea to zasady i wartości, jakimi się kierujesz.

🌱 Synergia – współpraca między ludźmi, w życiu, w kompozycji florystycznej. Współpraca pozwala osiągnąć więcej niż sumę działań w pojedynkę. Współpraca florystów pozwala stworzyć i wyeksponować niepowtarzalne piękno, ukryte w każdym płatku, niemożliwe do osiągnięcia w pojedynkę.

🌱 Uważność – na otaczający nas świat. Świadome obserwowanie zmieniającego się stale  świata i rynku. Dostrzeganie potrzeb własnych, ludzi, roślin. Koncentracja na sobie i zauważanie talentu pracowników. Dbając o ludzi, którzy pracują dla Ciebie, umożliwiasz im rozwój uważności na potrzeby Twoich klientów.

🌱 Kreacja – kreatywność, która jest wynikiem naszej wrażliwości. Potrzebujemy czasu, prawa do marzeń, zatrzymania się w chwili by tworzyć rzeczy unikatowe i wyjątkowe.

🌱 Komponowanie – swobodne korzystanie z zewnętrznych źródeł inspiracji, z innych dziedzin sztuki i życia związane z wizją, kreatywnością, a jednocześnie świadomym sięganiem po narzędzia, techniki i zasady kompozycji- zarówno florystycznych, jak i kompozycji codziennej rzeczywistości.

🌱 Wrażliwość – na odbiorcę naszych działań. To otwarcie się na adresata naszego działania, ułatwienie dotarcia do nas. Prowadzi do zaspokojenia potrzeb obu stron.

🌱 Rozwój – element konieczny do poczucia szczęścia i spełnienia. Ważny jest samorozwój zarówno zawodowy jak i duchowy oraz umożliwienie i wspieranie drogi rozwoju pracownikom. Możemy mieć wszystko, ale bez rozwoju nie odczujemy pełni spełnienia.

Holiflorystyka oddaje w pełni, to co w duszy Grety gra.